สื่อประชาสัมพันธ์


 

โบรชัวร์

เอกสารประกอบการสัมมนาครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ)  (31 กรกฎาคม 2560)  

   

   


 
เอกสารประกอบการสัมมนาครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) 24 มีนาคม 2560           

     

     

 


เอกสารประกอบเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (17-18-19 ตุลาคม 2559)


เอกสารประกอบการสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ), เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (เมษายน - กรกฎาคม 2559)
 
 

บอร์ดนิทรรศการ

 
ประกอบการสัมมนา ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) (31 กรกฎาคม 2559) และการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในเมืองนครราชสีมา
 
            


 
ประกอบการสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ), เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (เมษายน - กรกฎาคม 2559) และการจัดนิทรรศการภายในเมืองนครราชสีมา
 


    

  
 
 
 
 
 

วิดีทัศน์ช่วงที่ 2