บทสรุปของโครงการฯ จะเป็นอย่างไร ร่วมอ่านคำตอบได้แล้ว


 
 

เว็ปไซต์รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
และบทความเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาระะบบในหลากหลายมุมมอง
รวมถึงเปิดกว้างให้ ส่งความคิดเห็น เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความเห็นของชาวโคราช
สร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองโคราชที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงวัตถุประสงค์

 
ขอบเขตการศึกษา 
     กิจกรรมที่ผ่านมา


 
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


สื่อประชาสัมพันธ์
 
แผ่นพับ

 
          บอร์ดนิทรรศการ
 
     วิดีทัศน์ 
  
 

 
เรื่องน่ารู้

 
TOD คืออะไร เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะอย่างไร อยากรู้....click เลย
 
 
ระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ
 Click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ระบบขนส่งสาธารณะกับเมืองมีความเป็นไปได้แค่ไหน?
จะมีหน้าตาอย่างไร?
ชาวโคราชจะได้อะไรจากการศึกษานี้บ้าง?
อ่าน..
บทสัมภาษณ์ ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้า โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรฯ
 
 

 
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ – นามสกุล (ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำมาเปิดเผย)e-mail (ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำมาเปิดเผย)อายุ

 ต่ำกว่า 18 ปี    18-25 ปี    26-40 ปี    41-60 ปี    มากกว่า 60 ปี  

อาชีพ

 ราชการ    พนักงานบริษัทเอกชน    ค้าขาย    รับจ้าง    นักเรียน/นักศึกษา    อื่นๆ  

เรื่องข้อเสนอแนะ
 
        


ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
และ สาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 044-224465 โทรสาร 044-224607
ร่วม Like Share Comment ผ่าน Facebook
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ พ่อ แม่ พี่-น้อง ชาวโคราชทุกคนรู้จักโครงการฯ